Ady Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Az alapítványunk célja

- Az Ady Endre Általános Iskola oktatási és nevelési tevékenységének, magas színvonalának fenntartása érdekében kifejtett támogatói tevékenység.
- Az oktatás-nevelés tárgyi feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése, a tanórák taneszközökkel, szemléltetőeszközökkel történő ellátása, információhordozók, IKT eszközök, taneszközök, könyvek beszerzése.
- Tanulmányi versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása.
- Belső diákpályázatok támogatása.
- Egyéni és csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása.
- Bármely tanulmányi területen tehetséges, szociálisan rászoruló gyermekek támogatása.
- Iskolai dekoráció, iskolai rendezvények támogatása.