Hírek - Anyák napi köszöntő
Anyák napja alkalmából egy kedves verssel szeretném köszönteni az édesanyákat és a nagymamákat, akik nap mint nap rengeteget tesznek azért, hogy gyermekük a lehető legboldogabb lehessen. Köszönjük fáradhatatlan munkájukat!

Jankovics Ferenc: Anyák napján

Egy fényes kis madár
torkát megnyitotta.
Halljátok, így dalol
a kis madár torka:
Nap támadt az égen
kékellő magasban,
fény suhog az ágon,
tavasz van, tavasz van.

Kicsiny bimbóikat
pólyálgatják a fák,
ringatják, dajkálják,
mint jó édesanyák.

Ti is, mint tavasszal
bimbóikat a fák,
úgy ringattok minket,
kedves édesanyák.

A mi életünket
munkálja szívetek,
mint az égen a Nap
a szép kikelet.

Köszönjük a tavaszt,
mit tőletek kaptunk,
ne haragudjatok,
hogyha rosszalkodtunk.

Kedves édesanyák,
ígérjük, hogy nyárra
tiszta ötöst hozunk
a bizonyítványba'.

Tanulunk, mert tudjuk:
ki mint vet, úgy arat-
munkálja a tavasz
a jövendő nyarat.

Egy csokor színes szó,
mint egy csokor virág:
fogadjátok tőlünk,
kedves édesanyák!