Hírek - Intézményvezetői kinevezés
"Az NKT 67.§ (8).szerint az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, a vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni."

Bogárné Kováts Judit igazgatói megbízása lejárt. Iskolánk fenntartója pályázatot írt ki, melyre az előírt határidőig egy pályázó, iskolánk jelenlegi igazgatója nyújtott be.

A nevelőtestületi szavazás eredménye a vezetői programról:
A szavazáson részt vett 39 fő
Érvényes szavazat 39 darab, érvénytelen 0 db
Bogárné Kováts Judit vezetői programját 39 fő támogatja, ez a szavazatoknak 100 %-a

A nevelőtestületi szavazás eredménye Bogárné Kováts Judit vezetői személyéről:
A szavazáson részt vett 41 fő
Érvényes szavazat 41 darab, érvénytelen 0 db
Bogárné Kováts Judit vezetői programját 41 fő támogatja, ez a szavazatoknak 100 %-a

Bogárné Kováts Judit vezetői pályázata
Alsós munkaközösség véleményezése
Felsős munkaközösség véleményezése
Diákönkormányzat véleményezése
Szülői Munkaközösség véleményezése