Hírek - Közlemény
Az elmúlt napokban hírportálon is megjelenő durva és agresszív iskolai viselkedéssel kapcsolatos, valótlan állításokat közlő cikk iskolánkat méltatlan helyzetbe hozta. Egy elsős kisdiák fegyvernek nem minősülő kisbicskát hozott az iskolába, és azt az udvaron társainak megmutatta. Az őket felügyelő tanító néni, miután észlelte, azonnal elvette a gyermektől a kést, majd délután az érte jövő felnőttnek visszaadta, és behívatta a szülőket, hogy tájékoztassa őket az aggodalomra okot adó problémáról.
Az iskola, a tankerületi igazgatóval egyeztetve azonnali vizsgálatot folytatott. Iskolarendőri kivizsgálásra is sor került, mely minősített bűnesetet nem talált.
Az iskoláról igaztalanul híresztelik, hogy mindennaposak a durva és erőszakos viselkedéselemek. Ebben az iskolában évek óta, sőt nemzedékeken keresztül teljes biztonságban tudhattuk és tudhatjuk gyermekeinket, kiegyensúlyozott légkörben végezhetik tanulmányaikat. Ha mégis probléma adódott, azonnali megoldást keresve és találva, csírájában elfojtásra került az agresszió bármilyen formája.
Az Arizona-program bevezetése is ilyen irányú törekvéseit erősíti meg az intézménynek, és szolgálja a zavartalan tanóra megvalósulását.
A Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola nevelőtestülete mind oktatási, mind pedig nevelő tevékenységével jelentős megbecsülést vívott ki magának. Éppen ezért tartjuk felháborítónak, hogy a sajtóban napvilágot láthatott olyan cikk, mely mindezt megkérdőjelezi és szándékosan, vagy tájékozatlanságból valótlanságokat állít. Az iskola a médiában megjelent téves információkat a több évtizedes elismert munkája elleni alaptalan támadásnak ítéli.
Fentiek miatt az iskola, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség hitelrontásként tekint a bejelentésre, kijelenti, hogy pedagógusai megfelelő szakmaisággal, körültekintéssel figyelik a csoportok belső életét, igyekeznek kellő időben elejét venni elmérgesedő diákkonfliktusoknak.

A 2014. szeptember 19-i szülői választmányi értekezleten megjelenő szülők aláírásukkal támogatják a közleményt.


Budapest, 2014. szeptember 19.