Hírek - Hitoktatással kapcsolatos információ
Tisztelt Szülők!

A 2013/14-es tanévben az első és ötödik évfolyamon bevezetésre kerül a hit- és erkölcstan oktatása.
Az erkölcstan órákat iskolánk nevelői tartják, míg a hitoktatást hitoktató végzi.
A hittan és erkölcstan között a szülő választ, a hitoktatás választása esetén a szülő dönt, melyik egyházat választja.
Bővebb felvilágosítást 2013. április 5-én 17h-kor az iskolában kaphatnak. A jövendő elsősök szüleinek már a beiratkozás alkalmával nyilatkozniuk kell a választásukról, a 4.osztályosok szüleitől pedig április 30-ig kérjük a visszajelzéseket.

A tájékoztatóra várunk minden érdekelt Szülőt!
Budapest, 2013. március 27.

Bogárné Kováts Judit
igazgató