Hírek - Tájékoztató a 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben
Az Országgyűlés 2012. július 12-i ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt.

A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat, akik vagy nagykorú személy kísérete nélkül, vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti.
Az EMMI rendeletről bővebben itt

Iskolai igazolás minta

Szülői igazolás minta