Gyakori kérdések

 

 

Mekkora osztálylétszámok várhatóak?

 Az általános tantervű osztályokban 26-27 fő, logopédiai osztályban pedig 13-15 fő.

Nyelvtanulás, nyelvek, mikortól, milyen formában?

A gyerekek harmadik évfolyamtól tanulnak nyelveket. A könnyebb választás érdekében egyik héten az angol, másik héten a német nyelv szépségeivel ismerkednek dalos, játékos formában. Negyedik évfolyamtól angol, német, vagy emelt szintű német nyelv oktatását biztosítjuk.  Logopédiai osztályban csak német nyelv oktatása folyik.

Kik kerülhetnek be a logopédiai osztályokba?

A logopédiai osztályokba a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Tagintézményének szakvéleménye alapján kerülhetnek be a beszéd-és nyelvi fejlődésükben akadályozott gyerekek.

Milyen az iskola munkarendje?

 Az alsó tagozaton iskolaotthon működik. A gyerekeknek kötelező az intézményben tartózkodni 800 és 1600 óra között. Délelőtt és délután is tartanak tanítási órát pedagógusaink. A gyerekek terhelésének csökkentése érdekében napközben több szabadidős foglalkozást is biztosítanak számukra.

Mit jelent az iskolaotthon?

A gyerekeknek kötelező az intézményben tartózkodni 800 és 1600 óra között. Ez alól, szülői kérésre csak az intézményvezető adhat felmentést, amennyiben tanítási órát nem érintő, fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozásra jár a gyermek, vagy versenyszerűen sportol.

Hogyan valósul meg a mindennapos testnevelés?

A mindennapos testnevelés keretein belül a diákoknak lehetőségük van részt venni tornatermi és udvari testnevelésen, valamint néptánc és úszásoktatáson.


Első osztályban hány órájuk van a gyerekeknek?

Első évfolyamon a gyerekek kötelező óraszáma heti 25 óra.

 

Mi a legkorábbi, illetve legkésőbbi időpont, amikor a gyerekért lehet
menni?

Az iskola reggel 700 órától 800 óráig és 1600 órától 1700 óráig összevont ügyeletet biztosít azoknak a tanulóknak, akiknek a szülei ezt igénylik.


Hogyan néz ki egy napjuk az iskolában, a tanítási órák után?

Az alsó tagozaton iskolaotthonos rendszer működik (kötelező 800 és 1600 óra között az intézményben tartózkodni). 16 és 17 óra között összevont ügyeletet biztosítunk. 16 óra után pedagógusaink által vezetett népszerű szakkörök közül választhatnak az érdeklődők (kézműves, kerámia, kórus, rajz, citera, lövészet, röplabda) Napközben pedig a tanítási órák váltakoznak a szabadidős tevékenységekkel (udvar, játszótér, étkezések, házi feladatok elkészítése).

 

A leckét az iskolában írják meg?

Az írásbeli házi feladatot a tanulók az iskolában készítik el. A logopédiai gyakorló feladatokat, a verseket, és az olvasás gyakorlását a diákok otthon végzik.

 
Első osztályban van-e lehetőség szakkörön részt venni, sportolni az iskolában?

16 óra után pedagógusaink által vezetett népszerű szakkörök közül választhatnak az érdeklődők. (kézműves, kerámia, kórus, rajz) Ezeken kívül sportegyesületek által szervezett (karate, birkózás és foci) tevékenységeken vehetnek részt a gyerekek.

 

Komplex diszfázia fejlesztés biztosított az iskolában?

Amennyiben a szakvéleményben 3 logopédiai fejlesztő foglalkozás javasolt a gyermek számára, a logopédusok felmérő vizsgálatai után, indokolt esetben, logopédusaink végeznek komplex diszfázia fejlesztést.

 

A tanítás a logopédiai osztályban milyen módon zajlik, gyógypedagógus a tanító, vagy a tanító munkáját segíti?

 A logopédiai osztályban tanító pedagógusok általában fejlesztőpedagógiát is végeztek. Iskolaotthonos rendszerben, logopédusok segítségével, speciális írás-és olvasástanítási módszerrel tanulnak a gyerekek. Velük két tanító, és egy gyógypedagógiai asszisztens foglalkozik. A szakvéleményben meghatározott speciális végzettségű gyógypedagógus is segíti a gyerekek fejlesztését. A tananyag megegyezik a többségi osztályok tananyagával, de a haladás lassított, így több idő jut a gyakorlásra. A logopédiai és fejlesztő foglalkozások általában a tanítási órákon kívül, kis csoportos formában valósulnak meg. 

 

A logopédiai fejlesztés mellett a gyógypedagógiai foglalkozásokat külön (magánúton) kell szerveznünk?

 A szakvéleményben meghatározott óraszámban biztosítjuk a gyógypedagógiai foglalkozásokat,a szakember ellátottság függvényében.

 

A szenzomotoros mozgásfejlesztést tudják biztosítani, vagy külön kell megoldanunk? 

 Sajnos, a szenzomotoros mozgásfejlesztést szakember hiányában nem tudjuk biztosítani.

 

Van esetleg olyan szakkör, ahol a gyermekem részt tud venni (beszédértése, közlése korlátozott)? Szívesen sportol, szeret kézműveskedni, kedveli a néptáncot és a zenét.

 Szakköreinken általános tantervű és logopédiai osztályos tanulóink egyaránt részt vehetnek

 

Be tudunk mutatkozni a leendő tanítónak, meg tudjuk látogatni az iskolát (természetesen covid után)?

 A tanítókkal való megismerkedésre online lehetőséget biztosítunk (Google Meet), további kapcsolattartásról honlapunkon tájékozódhatnak. A személyes találkozás a vírushelyzet függvényében valósítható meg. Kérjük, kövessék figyelemmel iskolánk honlapját!

  

 

Friss híreink

2022. szeptember 06.
2022. szeptember 06.
2021. szeptember 09.

Süti

© 2018 - 2022 Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola
okoiskola_logo.jpg
logo_code.jpg
mupa_partneriskola_logo_rgb.jpg
logo.jpg
bethlen-gbor-alapkezel.png
logo2017.png

Keresés